Wheel Loader

  1. 918H Rated load (Kg): 2000
   Rated output (KW): 45
   Rated bucket capacity (m3): 1.0
  1. 933 Rated load (Kg): 3000
   Rated output (KW): 92
   Rated bucket capacity (m3): 1.7
  1. 937H Rated load (Kg): 3000
   Rated output (KW): 97
   Rated bucket capacity (m3): 1.7
  1. 947H Rated load (Kg): 4000
   Rated output (KW): 132
   Rated bucket capacity (m3): 2.3
  1. 955T Rated load (Kg): 5000
   Rated output (KW): 162
   Rated bucket capacity (m3): 3.0
  1. 957H Rated load (Kg): 5000
   Rated output (KW): 162/160
   Rated bucket capacity (m3): 3.0
  1. 957S Rated load (Kg): 5000
   Rated output (KW): 162/160
   Rated bucket capacity (m3): 3.0
  1. 957Z Rated load (Kg): 5000
   Rated output (KW): 162
   Rated bucket capacity (m3): 3.0
  1. 966 Rated load (Kg): 6000
   Rated output (KW): 174.5
   Rated bucket capacity (m3): 3.5
  1. 980H Rated load (Kg): 7500
   Rated output (KW): 216
   Rated bucket capacity (m3): 4.2
  1. 996 Rated load (Kg): 9000
   Rated output (KW): 250
   Rated bucket capacity (m3): 5.1
  1. 9126 Rated load (Kg): 12000
   Rated output (KW): 390
   Rated bucket capacity (m3): 6.6
又污又黄的网站,又污又黄又无遮挡的网站,又污又色又免费的网站18禁,又污又爽又黄的网站